הניוז של עולם המשפט

מינוי מנכ"ל לחברת חשמל

חברת חשמל היא חברה ציבורית, ממשלתית ומונופול. החברה מייצרת חשמל ומספקת אותו לכל המגזרים במשק הישראלי וברשות הפלסטינית. 99.85% מהמניות של חברת חשמל מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה של חברת חשמל כוללת ייצור חשמל, הולכתו, השנאה, חלוקה, אספקה ומכירת חשמל ללקוחות.

מינוי מנכ"ל של חברת חשמל נמצא באחריות דירקטוריון החברה, וועדת מינויים והשר הממונה. על מינוי משפטי legal-appointment של מנכ"ל לחברת חשמל אתם מוזמנים לקרוא במאמר שלפניכם.

מינוי מנכ"ל לחברה חשמל

חברת חשמל היא כאמור חברה ממשלתית, מהגדולות במשק. חברה ממשלתית מוגדרת כחברה שבה מחצית מכוח ההצבעה באסיפות הכלליות שלה הם בידי המדינה.

בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, נקבע הליך המינוי של מנכ"לים לחברות ממשלתיות, בכלל זה של מנכ"ל חברת חשמל. על-פי סעיף 37 א' לחוק, ממנה הדירקטוריון את המנכ"ל לאחר אישור השרים והתייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים.

הוועדה פועלת בהרכב של חברים כפי שמפורט בחוק, יו"ר, נציג רשות החברות הממשלתיות ונציג הציבור. הליך הבדיקה והמינוי מתבצע על-פי השלבים שלהלן:

 1. העברת שאלון של המועמד מלשכת המשרד המציע את המינוי או מלשכת השר למזכירות הוועדה. השאלון חייב לשקף באופן נאות ומלא את כל המידע הרלבנטי על המועמד והאחריות לכך מוטלת על המועמד בלבד.
 2. השאלון נבדק על-ידי מזכירות הוועדה.
 3. נכתבת חוות-דעת משפטית ומקצועית על-ידי רשות החברות הממשלתיות.
 4. הוועדה דנה במועמד לאחר שכל החומר בעניינו הגיע אליה, כולל השאלון וחוות הדעת.
 5. אם הוועדה ממליצה על המינוי של המועמד שהועבר לבדיקתה, היא מודיעה על כך לשרים ומצרפת את כתב המינוי לחתימתם.
 6. על-פי החוק, המינוי נכנס לתוקף כשמתקבל העתק של כתב המינוי בחברה באמצעות הרשות.

מה בודקת וועדת המינויים?

הוועדה בודקת את כשירותם של המועמדים לתפקיד בהתאם לחוק:

 • השכלה וניסיון.
 • האם קיימים סייגים כלשהם למינוי, בעיקר ניגוד ענייניים שהמועמד נמצא בו.
 • קיומם של כישורים מיוחדים.
 • קיום ייצוג הולם לשני המינים ולאוכלוסייה הערבית.
 • יכולת ניהולית.

הוועדה אף מוסמכת לייעץ לשרים בדבר התאמתו של המועמד לתפקיד עם דגש על צרכיה המיוחדים של חברת חשמל, גודלה, הרכב הדירקטוריון שלה בעת המינוי והיכולת של המועמד להקדיש את כל זמנו לתפקיד.

לסיכום, בחירת מנכ"ל לחברת חשמל הוא הליך המעוגן בחוק רשות החברות הממשלתיות. מדובר בהחלטה מהותית שמקבל דירקטוריון החברה. תפקידו של מנכ"ל חברת חשמל הוא להוביל, לנהל ולעצב את החברה בשנים הבאות בהתאם למדיניות הדירקטוריון.

*האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי והעושה שימוש באמור עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

דילוג לתוכן