הניוז של עולם המשפט

מה התוקף של צוואה שנשתכחה?

מערכת האתר
מה התוקף של צוואה שנשתכחה?

אם אדם עורך במהלך חייו צוואה – לאחר מותו, מועבר עזבונו (הרכוש, הכספים והנדל"ן) שלו לאנשים שהוא קבע בצוואה, שהם לא בהכרח יורשיו על פי דין. מאמר זה יעסוק, בין היתר, בצוואה שנשתכחה.

מהי צוואה שנשתכחה

צוואה שנשתכחה היא טענה המועלית, בדרך כלל, על ידי יורש. לדבריו, המצווה שכח מקיומה של הצוואה אותה ערך, עקב שנים רבות ושינויי נסיבות שעברו ממועד עריכתה, וכלל לא התכוון שרכושו יחולק בהתאם לנקבע בה.

קיימים מקרים רבים שבהם יורשים מתנגדים לקיומה של צוואה ודורשים לבטל אותה. ואולם, הטענה לצוואה שנשתכחה היא נדירה ביותר, ולכן, נכון לכתיבת שורות אלה, בית המשפט טרם גיבש לעצמו דעה אחידה בפסיקה בנושא זה. למעשה, בית המשפט יכול לנקוט בשתי פעולות:

  1. לקבוע כי הצוואה היא אכן צוואה שנשתכחה, ולפיכך לבטלה ולהתייחס אליה כאל צוואה שמעולם לא התקיימה.
  2. לקבוע שגם אם המצווה שכח מקיומה של הצוואה, היא תקפה ועל עיזבונו של המצווה (הנדל"ן, הרכוש והכספים שלו) להיות מחולק על פיה.

יחס החוק לצוואה שנשתכחה

החוק שמתייחס לכללי הירושה והצוואה הוא חוק הירושה. נכון לכתיבת שורות אלה, חוק הירושה אינו רואה בכך שעברו שנים רבות ממועד עריכתה של צוואה מסוימת, כתנאי מספיק לביטולה. החוק קובע שעל מנת שהצוואה תבוטל, נדרשת פעולה אקטיבית של המצווה.

נראה כי החוק מתנגד לדעה שניתן "לשכוח" מסמכים פורמליים ומהותיים כמו צוואה. שכן, אדם עורך צוואה מתוך אחריות ובכובד ראש, שמשקפים את רצונו האמיתי. בנוסף, אדם העורך צוואה קובע תהליך בנושא שלכל הפחות אמור להיות קרוב לליבו – מה יעלה בגורל הרכוש, הנדל"ן והכספים שלו לאחר שילך לעולמו. לכן, לתפיסת המחוקק, מסמך שכזה לא יכול להישכח על ידי המצווה.

יחס בית המשפט לצוואה שנשתכחה

יורש המגיש לבית המשפט תביעה לביטול צוואה, בטענה שמדובר בצוואה שנשתכחה, משוכנע שהצוואה מנוגדת לחלוטין לרצונו האמיתי של המצווה, ואף לא מתאימה לאופן שבו התנהג במהלך חייו, או לפחות בשנים האחרונות של חייו, ולכן, לשם הצדק, יש לבטל אותה.

תיאורטית, כאמור, עומדות בפני בית המשפט שתי אפשרויות: לקבוע שגם אם הצוואה היא אכן צוואה שנשתכחה, היא תקפה ואין לבטלה, או לקבוע שמכיוון שמדובר בצוואה שנשתכחה, אין מנוס מלבטל אותה.

ואולם, בפועל, לבית המשפט אין הוראה חוקית אשר מאפשרת לבטל את הצוואה, גם אם בית המשפט משתכנע שאכן מדובר בצוואה שנשתכחה. כמו כן, הן מפסיקות עבר והן מהחוק, ניתן להבין שהן הרשות המחוקקת והן הרשות השופטת מנסות ככל האפשר לשמור ולקיים את רצונו האחרון של המצווה, כפי שמשתקף מצוואתו.

האם ניתן לערער על צוואה?

כאמור, גם אם בית המשפט משתכנע שמדובר בצוואה שנשתכחה, אין לו, למעשה, הוראה חוקית שמאפשרת לבטל אותה. עקב כך, נשאלת השאלה, האם בכלל ניתן לערער על צוואה?

התשובה לכך חיובית. ניתן להגיש התנגדות לצוואה. העילות להתנגדות מפורטות בחוק הירושה. חלק מהעילות הן:

  • היעדר כשירות של המצווה: כשהמצווה ערך את הצוואה, הוא לא היה כשיר לכך. יכולות להיות לכך מספר סיבות: דעתו כבר לא הייתה מספיק צלולה באופן שיאפשר לו להבין את משמעותה של הצוואה, המצווה הינו פסול דין וחסר יכולת לדאוג לניהול תקין של חייו (עקב כך ממונה אפוטרופוס עבורו), או שהמצווה הוא עודנו קטין.
  • הצוואה היא בלתי חוקית: הצוואה מכילה תנאים שאינם סבירים או חוקיים. דוגמא לתנאי בלתי סביר בצוואה היא קביעת המצווה שדירתו תועבר לבתו רק אם היא תתגרש מבעלה. תנאי שכזה ככל הנראה יביא לפסילת הצוואה על ידי בית המשפט.
  • הצוואה אינה שוויונית: צוואה שמקפחת את אחד היורשים או אפילו מנשלת לחלוטין יורש פוטנציאלי (לדוגמא בן/בת הזוג או בנו/בתו של המצווה).

אני מתנגד לצוואה – מה עלי לעשות?

כאמור, על אף שלבית המשפט אין הוראה חוקית שמאפשרת לבטל צוואה שנשתכחה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה. רק אדם שיש לו זיקה כלשהי לצוואה יכול להגיש התנגדות לה, ועליו לעשות כן לפני מתן צו קיום הצוואה. כמו כן, הגשת התנגדות לצוואה כרוכה בתשלום אגרה בשווי 986 ₪.

לאחר תשלום האגרה, על המתנגד לצוואה להגיש את ההתנגדות לרשם לענייני ירושה, לכל היותר תוך ארבעה-עשר ימים ממועד פרסומה בעיתונות וברשומות. בהתנגדות יש לכלול את:

  • השמות ומספרי תעודות הזהות של המצווה, של המתנגד ושל כל היורשים שמצוינים בצוואה
  • העילות להתנגדות לצוואה
  • המסמכים שתומכים בהתנגדות + תצהיר מאומת בפני עורך דין שתומך בעובדות שמצוינות בהתנגדות
  • האישור על כך ששולמה אגרה
  • ייפוי הכוח (במידה שהמתנגד מיוצג על ידי עורך דין).

אם המתנגד מבקש, ויש סיבה מוצדקת לכך, קיימת אפשרות להאריך את מועד הגשת ההתנגדות לצוואה, אך מספר הפעמים שניתן לעשות זאת – מוגבל.

התנגדות לצוואה – מתי מתקבלת ומתי נדחית?

התנגדות לצוואה מתקבלת, בדרך כלל, כאשר המתנגד לצואה מוכיח שהמצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה בעת שעשה כן, שהצוואה היא בלתי חוקית, בלתי שוויונית, מכילה פגמים צורניים או שהיא לא הצוואה האחרונה שערך המצווה – אלא קיימת צוואה עדכנית יותר.

התנגדות לצוואה צפויה להידחות, למשל, כאשר היא מוגשת לאחר מתן הצו לקיום הצוואה, ולכן יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה. מקרים נוספים בהם התנגדות לצוואה צפויה להידחות הם כאשר המתנגד הוא לא אדם שמעמדו מקנה לו זכות להתנגד לצוואה, וכן כאשר הצדדים להליך המשפטי הגיעו להסכם פשרה.

*האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי והעושה שימוש באמור עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

דילוג לתוכן