הניוז של עולם המשפט

6 שנות מאסר לחייל שסחר בסמים עשרות פעמים במהלך שירותו הצבאי

הנאשם שהה במהלך שירותו הצבאי בעיר אילת, ועסק באופן תדיר וממושך בביצוע של עשרות עסקאות סמים. במסגרת עסקאות אלו, מכר הנאשם באמצעות אפליקציית הטלגראס סמים מסוגים שונים לחיילים ולאזרחים.

הנאשם ניהל הליך הוכחות שבסיומו החליט בית הדין להרשיע אותו בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. בית הדין הצבאי תיאר את הנאשם כמי שפעל באופן שיטתי וממושך להפצת סמים מסוכנים, בהם גם כאלו המוגדרים קשים, והטיל עליו עונש מאסר מכביד לצד ענישה כלכלית מחמירה.

הנאשם הפעיל מערך הפצת סמים מסוכנים באמצעות הטלגראס

כנגד הנאשם נוהלה חקירה שבמסגרתה עלתה מעורבותו העמוקה בהפצת סמים מסוכנים בעיר אילת, וזאת במהלך היותו חייל בשירות סדיר. הסמים אותם מכר הנאשם במסגרת עסקאות הסחר הרבות שביצע כללו בין היתר LSD, מתאמפטאמין, מתקאתינון וקנאביס.

כמו כן, לצד הפצת סם מסוכן, נמצא כי הנאשם נהג לעשות שימוש בסמים מסוכנים, בהם גם סמים קשים דוגמת קוקאין. הנאשם נעצר, נחקר אודות מעורבותו בביצוע עבירות סמים בצבא ולאחר סיום החקירה בעניינו, יוחסו לו על ידי התביעה הצבאית העבירות הבאות:

 • 18 עבירות של סחר בסמים.
 • 15 עבירות של סחר בסמים בצוותא עם אדם נוסף
 • עבירה אחת של עסקה אחרת בסם מסוכן
 • 3 עבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית
 • 5 עבירות של שימוש בסם מסוכן
 • תיווך וניסיון תיווך בסם מסוכן

הנאשם לא הודה בכתב האישום, ובמהלך משפטו זימון את כלל העדים הנקובים בכתב האישום שהוגש כנגדו. חרף כפירתו באשמה, מצא בית הדין כי הראיות שהוצגו על ידי התביעה לא הותירו ספק סביר באשר לאשמתו והרשיע אותו בכלל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

בית הדין העניק משקל להחלטת הנאשם לנהל הליך הוכחות והטיל עליו עונש מכביד

לאחר הרשעתו של הנאשם, נשמעו טיעוני הצדדים לעניין העונש. התביעה מן הצד האחד, עתרה להטלת עונש חמור המגלם את כמות העבירות שעבר הנאשם תוך שימת דגש על תרומתו להפצתם של סמים קשים. ההגנה מן הצד השני, ביקשה לתת משקל לנסיבותיו האישיות אשר כללו עבר פלילי נקי, נסיבות משפחתיות מורכבות וחוות דעת חיובית של מפקדיו.

לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, פנה בית הדין לשרטט את מתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם. במסגרת גזר הדין, עמד בית הדין הצבאי על החומרה היתירה הנגזרת מהפעלת מערך מאורגן להפצת סם בהיקף של עשרות עסקאות בצורה שיטתית ולאורך פרק זמן של כשנה וחצי.

כמו כן, ציין בית הדין את עובדה כי הנאשם כפר באשמה וזימן את כל 27 העדים שצוינו בכתב האישום, כפרט אשר מונע ממנו את ההקלה העונשית השמורה למי שמודה במיוחס לו ובכך תורם לחיסכון זמן שיפוטי. על בסיס מכלול הנסיבות הנוגעות לנאשם ולמעשיו, הטיל בית המשפט את העונשים הבאים:

 • 6 שנות מאסר בפועל
 • מאסר על תנאי
 • קנס בסך 30,000 ₪
 • פסילת רישיון נהיגה לשנה וחצי
 • הורדה לדרגת טוראי
 • חילוט הטלפון הסלולארי של הנאשם

להחלטה לנהל הוכחות עשויה להיות השפעה ממשית לחובת הנאשם

חוק העונשין משרטט את השיקולים אותם על בית המשפט להפעיל בעת גזירת דינו של נאשם שהורשע בדין, כאשר אחד השיקולים להקלה בעונש הוא נטילת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי.

משיקול זה נגזרת התייחסות הפוכה כלפי אלו שבוחרים לנהל הליך הוכחות ומורשעים בסופו. כך, במקרים רבים בחירתם של נאשמים אלו לכפור באשמה ולזמן עדים למשפט מובילה להחמרה בעונשם ביחס לאלה שבחרו להודות ולחסוך בזמן שיפוטי.

לקריאת פסק הדין המלא ראו ח"א (מחוזי) 40/19 התובע הצבאי נ' גרוזובסקי

*האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי והעושה שימוש באמור עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

דילוג לתוכן