הניוז של עולם המשפט

התנגדות למינוי מנהל עזבון (מדריך משפטי)

התנגדות למינוי מנהל עזבון (מדריך משפטי)

מוריש יכול להורות על אדם מסוים שיבצע וינהל צוואתו.

בית המשפט לענייני משפחה או הרשם לירושה ימנו את אותו אדם למנהל עיזבון, אלא אם כן הוא לא מסכים או לא יכול למלא תפקידו. אז איך אפשר להתנגד למינוי מנהל עזבון? בואו נראה.

התנגדות למינוי מנהל עיזבון כשיש צורך

מינוי מנהל עיזבון נעשה במקום בו קיים צורך בכך.

מתי קיים צורך? במקרים הבאים (לא מדובר ברשימה סגורה) –

 • היקף העיזבון מורכב.
 • חלוקת העיזבון מעוררת קשיים.
 • קיימות מחלוקות בין היורשים.
 • יש להבטיח אינטרס של חסויים או קטינים.
 • חובות של העיזבון.

יצוין, כי חוסר יכולת של היורשים לטפל בעיזבון היא לא סיבה מוצדקת למינוי מנהל עיזבון, שכן ניתן למנות עורך דין מטעמם שיטפל עבורם בעיזבון. אז, תחילה בית המשפט יבחן האם אחד המקרים מתקיים וקיים צורך למינוי, ככל שקיים צורך, בית המשפט יבחן האם המוריש קבע בצוואתו אדם מסוים לנהל עיזבונו –

 • ככל שהמצווה קבע אדם מסוים, תהיה עדיפות לרצון המצווה והאדם שצוין ימונה למנהל עיזבון חרף בקשת היורשים לנהל את העיזבון בעצמם.
 • ככל שהמצווה לא קבע אדם מסוים, בית המשפט יכבד בקשת היורשים או יציע אדם שימונה למנהל עיזבון וככל והיורשים לא יסכימו, ימנה מנהל עיזבון ניטרלי מטעמו.

התנגדות למינוי מנהל עיזבון כשאין צורך

הרשם ובית המשפט יכולים לסרב לבקשת מינוי מנהל עזבון, אף אם כל הנוגעים בדבר הסכימו למנות. הסיבה לכך היא שמנהל עיזבון הוא שליח בית המשפט החייב בנאמנות. לכן, בית המשפט לא ימנה שליח מטעמו, אם הוא סבור שאין בכך צורך.

מינוי יורש, מינוי בא כוח יורש – אין מניעה למינוי מנהל עיזבון שהוא יורש בדין או זוכה בצוואה.

מינוי בא כוח אחד היורשים – בגדול ניתן למנות את בא כוחו של אחד היורשים כמנהל עיזבון, אולם, עדיף שלא לעשות זאת מטעם של אתיקה מקצועית, שכן כמנהל עיזבון הוא עלול למצוא עצמו בניגוד עניינים.

מה הם שיקולי בית המשפט בבחינתו האם למנות אדם למנהל עיזבון?

לאחר שמוגשת בקשה למינוי, ניתן להגיש התנגדות לאותה בקשה הן מטעם שאין צורך במנהל עיזבון והן מטעם שהמועמד לתפקיד לא מתאים, כשיר, אמין או נמצא בניגוד עניינים.

שיקולים בזהות מנהל העיזבון –

 • כישורים ומקצועיות – על מנהל העיזבון להיות מיומן ובעל כישורים מתאימים לכך.
 • יושרה.
 • שיתוף פעולה עם היורשים.
 • ללא חשש לניגוד עניינים ואינטרסים.
 • תושב הארץ.

האם ניתן לפטר והחליף מנהל עיזבון?

בית המשפט יוכל לפטר את מנהל העיזבון ככל שלא מילא כראוי תפקידו או מאחר ומצא סיבה אחרת לפיטוריו. בגדול, מהפסיקה עולה כי בית המשפט לא ממהר לפטר מנהל עיזבון אלא אן כן קיימת סיבה ממשית.

מהן הסיבות שבית המשפט עלול לפטר את מנהל העיזבון?

 • לא מילא תפקידו כראוי – יחסים עכורים בין מנהל העיזבון ליורשים פוגעים בניהול תקין של העיזבון, לכן יהיה לשקול את פיטוריו אף אם פעל בצורה נאותה כמנהל העיזבון.
 • חשש מניגוד עניינים ואינטרסים – ניהול עיזבון רצוי שיעשה על ידי מנהל עיזבון ניטרלי.
  במקרה של חשש לניגוד עניינים תקום עילה לפיטוריו.
 • איבוד אמון – כשליורשים אין כל אמון במנהל עיזבון, המצב עלול לעכב את פעולות ניהול העיזבון ולגרום למעורבות יתר של בית המשפט.

לסיכום, יש למלא אחר הוראות המנוח למינוי מנהל עזבון. ככל שיורש מבקש להתנגד למינוי עליו לעמוד על סיבה ממשית. זכרו, כי ככל שהמצווה ציין אדם מסוים שיהווה כמנהל עיזבון, בקשתו תהיה עדיפה ועליונה.

*האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי והעושה שימוש באמור עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

דילוג לתוכן