הניוז של עולם המשפט

הסתלקות יורש מחלקו בירושה

חוק הירושה קובע כי לאחר מות המוריש, יורש רשאי לוותר על חלקו בירושה. מה התועלת מכך? איך לעשות זאת ומה הפרוצדורה? המאמר ידון בדיוק בכך.

מי יכול להסתלק מירושה?

חוק הירושה קובע כי לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון, כל אדם שיש לו חלק בירושה יכול להסתלק ממנה בהודעה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה.

האם ניתן להסתלק מהירושה באופן חלקי?

כן, על ידי תצהיר הסתלקות חלקית מירושה. הדבר מותנה בכך שהמסתלק לא הסתלק מכל חלקו בירושה, אלא משיעור מסוים בעיזבון שהוא לא נכס.

מי לא יכול להסתלק מירושה?

 • קטין ופסול דין – קטין או פסול דין יכולים להגיש בקשה להסתלק מהעיזבון, אולם פעולה זו טעונה אישור בית משפט.
 • הסתלקות לאחר ביצוע עסקה – חוק הירושה קובע כי לפני מתן צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר פטירת המוריש, היורש יכול לעשות עסקה בחלקו בעיזבון. כלומר, ככל שקיימים לו נושים הם יכולים לעקל חלקו בעיזבון או ככל שהוא מעוניין יוכל לעשות עם כספי הירושה כעולה לרוחו. שימו לב ,כי יורש שכזה לא יוכל להסתלק מחלקו בעיזבון. זכרו, אדם המסתלק מחלקו בירושה, ייחשב כאילו לא היה יורש מלכתחילה.

מה הסיבות להסתלקות מירושה?

 • תנאים שנקבעו בצוואת המוריש, בהם היורש לא מעוניין לעמוד.
 • נושה – אדם בעל חובות שלא מעוניין כי נושיו יעקלו את חלקו בירושה, לעיתים יעדיפו לוותר עליה מראש, ככל וכבר הוטל עיקול, לא ניתן להסתלק מהירושה.
 • שיקולי מס
 • מניע רגשי או כל סיבה אישית אחרת
 • הסתלקות מירושה לטובת הורה נוסף שנותר בחיים

לא מדובר ברשימה סגורה וקיימות סיבות רבות ומגוונות בגללן היורש יעדיף להסתלק מהירושה.

מה המועד המתאים להסתלק מהירושה?

הוויתור יעשה לאחר פטירת המוריש ולפני חלוקת העיזבון.

מה הפרוצדורה לביצוע הסתלקות מירושה ?

דיני הירושה מאפשרים לכל אדם שלא לרשת בניגוד לרצונו, לכן חוק הירושה קובע כי ניתן להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות עיזבון על כך שלא מעוניינים בחלק מהירושה, באופן חלקי או מלא.

התצהיר יאומת על ידי עורך דין ויוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה.

מומלץ לצרף תצהיר הסתלקות מצוואה כחלק מהליך הבקשה לצו קיום צוואה או להגיש תצהיר הסתלקות מירושה במסגרת הליך הבקשה למתן צו ירושה.

עם קבלת התצהיר, רשם הירושות יתקן את צו הירושה או צו קיום הצואה, באופן שזכויותיו של היורש המסתלק ימחקו.

שימו לב! פגם בעריכת תצהיר הסתלקות מהווה עילה לביטול ההסתלקות.

לכן יש לדאוג כי הפרטים הבאים יופיעו בתצהיר ואף יחתמו על ידי עורך דין:

 • פרטיו האישיים של היורש המסתלק
 • שיעור ההסתלקות מתוך הירושה
 • לטובת מי היורש מסתלק
 • ככל שהמסתלק קטין או פסול דין, הדבר יצוין.

לטובת מי ניתן להסתלק מירושה?

הסתלקות מירושה יכולה להתקיים רק עבור אחד מאלה –

 • לטובת הורה שהוא בן זוג של המוריש
 • לטובת אח שהוא ילד של המוריש
 • לטובת אחיו של המוריש

אם לא מסתלקים עבור אדם מסוים?

במקרה שכזה ניתן להסתלק באופן כללי שלא לטובת אדם מסוים וחלקו של היורש יחולק באופן שווה בין היורשים האחרים. ככל שההסתלקות לא עמדה במגבלות אלה, הפרתן תמנע את אישור ההסתלקות ואת כניסתה לתוקף.

האם ניתן להסתלק מירושה בתמורה מסוימת?

הסתלקות מירושה בתמורה מסוימת עולה להיות חייבת במס, לכן יש לשקול את הדבר.

כך למשל, ככל שיורש מסתלק עבור תשלום או נכס שקיבל מאחיו, הדבר עלול להיחשב כעסקת מכר העשויה להיות חייבת במס שבח ובמס רכישה.

האם ניתן לבטל את ההסתלקות מהעיזבון?

ככלל, חוק הירושה לא מאפשר ליורש מסתלק לחזור בו מפעולת ההסתלקות.

לכן, בכדי לבטל את ההסתלקות מהירושה, עליך להגיש תביעה לביטול הסתלקות לבית המשפט לענייני משפחה שידון ויחליט האם לאשר זאת.

בשורה תחתונה, קיימות סיבות שונות להסתלק באופן מלא או חלקי מירושה ולכן החוק מאפשר להגיש תצהיר הסתלקות עזבון בפרק הזמן הקבוע.

שימו לב, כי אתם עומדים בתנאים להסתלקות ומגישים את התצהיר באופן מסודר, שכן פגם בעריכת תצהיר הסתלקות מהווה עילה לביטול ההסתלקות.

*האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי והעושה שימוש באמור עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

דילוג לתוכן