הניוז של עולם המשפט

האם עובד זכאי לדמי מחלה בעקבות תאונת עבודה? (מדריך משפטי)

האם עובד זכאי לדמי מחלה בעקבות תאונת עבודה? (מדריך משפטי)

בחישוב כללי, כל עובד זכאי ליום וחצי דמי מחלה, לכל חודש עבודה מלא, שעבד אצל המעסיק. מכאן שבכל שנה נצברים 18 ימי מחלה, במידה והעובד אינו מנצל אותם. אם אין סיכום אחר בהסכם העבודה, לא ניתן לצבור יותר מ-90 ימי מחלה.

המנגנון לניצול ימי מחלה מחושב כך שעובד שנעדר עקב מחלה יהיה זכאי לקבל מהמעסיק עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות 50% משכר העבודה הרגיל בכפוף להבאת אישור מחלה מהרופא. מהיום הרביעי, יהיה זכאי העובד ל100% מהשכר למספר ימי המחלה שיהיו כתובים באישור הרופא.

בתאונת עבודה, לעומת זאת, ניתן לתבוע ולקבל דמי פגיעה על ימי ההיעדרות, בשווי של 75% השכר הממוצע ב-3 החודשים הקודמים לתאונה.

כמו כן, לדבריו של עורך דין תאונות עבודה תומר בכר יש זכויות נוספות כמו טיפול רפואי חינם ועוד, שיתכן שמגיעות לנפגעי תאונת עבודה. נראה שאישור מחלה הוא פשוט להשגה, ותביעה להכרה בתאונת עבודה היא הליך מורכב יותר, אז מה כדאי לעשות?

במקרה של תאונת עבודה, מה עדיף לתבוע, ימי מחלה או דמי פגיעה?

ברגע שעובד מגיש בקשה להכרה בימי מחלה, על תאונה שנגרמה בעבודה, או בדרך אליה או ממנה, הוא עשוי לגרום לעצמו נזק. אם יהיו בעתיד סיבוכים הם ייחשבו כסיבוכים של מחלה ולא של תאונת העבודה. בנוסף, העובד עשויי למצות את כל זכאותו עבור ימי מחלה בשל תאונת העבודה ולא יהיה לו מענה לאחר שהם ייגמרו.

השלכה נוספת להחלטה לנצל ימי מחלה בתאונת עבודה היא שבמקרה ששולמו דמי מחלה על -ידי המעסיק, ולאחר מכן התקבלה זכאות לדמי פגיעה מביטוח לאומי, עבור אותה היעדרות, יהיה העובד חייב להחזיר למעסיק את דמי המחלה ששולמו לו.

כיצד משפיעים ימי ההיעדרות מהעבודה על ימי המחלה שניתן לנצל?

פחות מ – 12 ימי היעדרות

עובד שנעדר מהעבודה בשל תאונת עבודה שעבר, פחות מ – 12 ימים, יקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה ואלו ישולמו לו החל מהיום השלישי שלמחרת יום התאונה ואילך.

במקרה זה 2 ימי ההיעדרות הראשונים, ייחשבו לימי מחלה שהמעביד אחראי לשלם לעובד דמי מחלה תאונת עבודה על פי סעיף 11 בחוק דמי מחלה. מכאן, שעל מנת למצות זכויות עבור היומיים האלה, על העובד להגיש למעסיקו תעודת מחלה מרופא ובתנאי שנצברו לו ימי מחלה.

היעדרות יותר מ – 12 ימים

עובד שנעדר מהעבודה בשל תאונת עבודה שעבר יותר מ – 12 ימים, יקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה החל מהיום הראשון שלמחרת יום התאונה ואילך. הזכאות לדמי פגיעה מוגבלת לעד 90 ימים (כולל שבתות וחגים). לאחר מכן, במידה ועדיין יש צורך, ניתן לתבוע קצבת נכות מתאונת עבודה את המוסד לביטוח לאומי.

האם ניתן לקבל ימי מחלה אחרי 90 הימים שבהם מקבלים דמי פגיעה עקב תאונת עבודה?

עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לדמי פגיעה על היעדרותו מהעבודה המוסד לביטוח לאומי ואינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור הימים שבהם היה זכאי לדמי פגיעה. בתום תקופת הזכאות לדמי פגיעה, העובד עשוי להיות זכאי גם לדמי מחלה, בכפוף לתנאי הזכאות, גם אם קיבל זכאות לגמלת נכה.

האם ניתן לצבור ימי מחלה בתקופת קבלת דמי פגיעה מתאונת עבודה?

חשוב לזכור, שביחס לצבירת ימי מחלה, תקופת היעדרות מחמת תאונת עבודה אינה תקופה מזכה לצבירת ימי מחלה.

לסיכום הנושא של ימי מחלה תאונת עבודה, חשוב להבחין בין שימוש בימי המחלה הצבורים לבין קבלת דמי פגיעה. כפי שציינו, מומלץ שלא להשתמש בימי המחלה לאחר תאונת עבודה אלא לדווח על התאונה ולקבל דמי פגיעה. למעט, היומיים הראשונים במקרה של היעדרות פחותה מ12 ימים מהעבודה. וזאת לצורך מיצוי מלא של הזכויות במקרה של התדרדרות עתידית במצב הבריאותי או אובדן כושר עבודה.

*האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי והעושה שימוש באמור עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

דילוג לתוכן